Venture Capital

Vad är venture capital?

Venture capital (VC) är investerare eller investeringsfonder som hanterar pengar för privata investerare som söker kapital i potentiella företag med hög tillväxt.