VBM

Vad är VBM?
VBM är en engelsk förkortning som står för Value Based Management. Grundfilosofin med VBM är att man styr företaget mot högre värde och tekniken används inom värde analys vid strategisk planering. Metoden kombinerar historiska och prognoser kring finansiella och icke finansiella motiv kring företagets affärsmodeller för att därmed öka aktieägarvärdet.