Vad är en HIPPO?

Vad är en HIPPO?

En HIPPO (eng flodhäst) är en ankronym som står för ”highest paid person’s opinion” eller ”highest paid person in the office.

Den högst betalda personens åsik beskriver tendensen för lägre betalda anställda att vända sig till högre betalda anställda när ett beslut ska fattas. Termen kan också användas för att beskriva en organisations beroende av mänsklig instinkt snarare än data i sitt beslutsfattandet.