Vad är austerity?

Austerity syftar på begreppet åtstramning.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap