Vad är asymmetrisk information?

Vad är asymmetrisk information?

Assymetrisk information innebär att någon vet mer än någon annan. Asymmetrisk information kan göra det svårt för två människor att göra affärer tillsammans. Ekonomer särskilt de som utövar spelteori, är intresserad av den.

Man hittar transaktioner med asymmetrisk (eller privat) information överallt exempelvis inom aktiehandel eller när regeringar säljer ut licenser. Denna typ av asymmetri kan snedvrida människors incitament för att göra affärer och resultera i betydande ineffektivitet.