Utdelning – definition – vad menas med utdelning

Utdelning – definition – vad menas med utdelning?

Många företag betalar en kontantutdelning (eng. dividend) till sina aktieägare det kan variera och vara kontanter eller andra tillgångar. Utdelningens storlek kan variera från år till år och det är vanligt med en årlig utdelning (finns också kvartasvis). Många företag väljer att inte betala utdelning till aktieägarna utan att återinvestera i företaget eller använda pengarna på något annat sätt.

Utdelningen är ett incitament för investerare att köpa bolagets aktier, och distribuera en del av ett företags vinst till dess ägare.