Tull

Tullagstiftning

Unionstullkodexen UCC ska införas successivt fram till 2020 och all tullhantering ska ske elektroniskt.

Tullager är godkända platser där man kan lagra importerade varor som inte ska säljas direkt.