Transaktionskostnad – vad är transaktionskostnader

Vad är transaktionskostnader?
Transaktionskostnader
 är inom nationalekonomin kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte. Det kan exempelvis handla om att en köpare behöver leta efter en viss tjänst eller produkt och lägga ner en viss tid och ett visst arbete samt eventuella andra kostnader för att få till stånd en affär.

När en kund uppfattar att alla erbjudanden är undersökta och det är få skillnader i priser lägger man ner lite tid för att hitta alternativ. Man köper exempelvis dagligvaror baserat på detta.Företag behöver därför särskilja sig exempelvis med service, reklam eller promotion.