Browsing: Tillväxt

Ekonomisk tillväxt: Ekonomisk tillväxt är expansionen av totalproduktionen som produceras i ekonomin. Det mäts vanligtvis genom tillväxten i real BNP.