Rockstjärneekonomen Thomas Piketty en modern marxist?

Rockstjärneekonomen Thomas Piketty en modern marxist?

Boken ”Capital in the Twenty-First Century” av rockstjärneekonomen Thomas Piketty har fått enorm genomslagskraft i tidningar som New York Times och Economist.

Vem är Thomas Piketty?

Piketty  är en fransk ekonom från Paris School of Economics som människor på vänsterkanten snabbt har tagit till sig. I sin forskning har Thomas Piketty undersökt dynamiken som driver koncentrationen av inkomster och förmögenhet till ett fåtal personer.

Hur förklarar Piketty den ekonomiska ojämlikheten
Formeln han anväder förklarar ekonomisk ojämlikhet: r > g vilket innebär att avkastningen på kapital är generellt högre än ekonomisk tillväxt.

Kärtläggning av ekonomiska ojämlikheter 

Istället för att analysera ett land har han i sitt forskningsprojekt valt att analysera data från tjugo länder, som sträcker sig så långt tillbaka som på sjuttonhundratalet, för att kartlägga ekonomiska ojämlikheter, koncentration av rikedom och sociala mönster.

Det är den mest omfattande databasen som finns tillgänglig med avseende på den historiska utvecklingen av inkomster och förmögenhet. Han har tagit fram datat genom forskare som Tony Atkinson, Emmanuel Saez, Facundo Alva, Gilles Postel – Vinay, Jean – Laurent Rosenthal och Gabriel Zucman.

Forskningen har Piketty sammanfattat i sin bok ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. I boken beskriver han sin teori om kapitalismen som förklarar den skeva fördelningen av belöningar och inkomstskillnader. Hans slutsatser är att ekonomisk ojämlikhet inte är nytt, men det har blivit sämre.

Inkomstskillnaderna är en stark kraft

Inkomstskillnaderna är enligt Piketty den starkaste kraften och  ”den avgörande utmaningen i vår tid” som nått extrema nivåer.  Piketty visar att modern ekonomisk tillväxt och ojämlikheten lett till orättvisor på en nivå som förutsågs av Karl Marx och det är knappast en tillfällighet att boken använder en snarlik titel som Marx.

Avkastning på kapital

Ett problem är att vi inte har ändrat ekonomiska strukturer som avkastning på kapital och ojämlikhet som är högre än tillväxten. Avkastningen på kapital kan ligga på 4-5% under århundraden och det finns ingen naturlig anledning att den kommer falla på sikt samtidigt har prouktionen stigit med 1.6% mellan åren 1700-2012.  Resultatet är att det idag finns extrema orättvisor som väcker missnöje och underminerar de demokratiska krafterna.

Ojämlikheter i Sverige

Piketty skriver om Sverige som har data från 1910 och estimeringar från 1810-1870 s. 343 f.

Sveriges fördelning kring ojämligheter i förmögenheter är mycket lik Frankrike och Storbritannien. Data kring svenskt välstånd bekräftar att Sverige var inte det strukturellt jämlika land som vi ibland tror. Koncentrationen av välstånd och rikedomar i Sverige 1970-1980 nådde den lägsta nivån av ojämlikhet som någonsin observerats i någon av våra historiska serier.

Progressiv kapitalskatt  – lösning på de ekonomiska ojämlikheterna?

Lösningen är inte hard-core socialism utan jämnare fördelning av resurser. Vad som är unikt är att Piketty visar på flera möjliga lösningar exempelvis progressiva skatter för tillgångar som införs för de 10% rikaste individerna men samtidigt sänker skatterna för resten.

I intervjuer nämner Piketty globala skatter på kapital exempelvis 5-10% årlig skatt på alla sorters tillgångar: aktier, obligationer, fastigheter, konst, yachter för personer som har tillgångar över 1 miljard dollar. Enligt Forbes rör det sig alltså om ungefär 1645 personer. I boken skriver han också om progressiva årliga skatter på kapital exempelvis 0.1-0.5% på förmögenheter under 1 miljon euro, 1% på förmögenheter mellan 1 och 5 miljoner euro, 2% på förmögenheter mellan 5 och 19 miljoner euro och 5-10% på förmögenheter på över 100 miljoner euro.

Naturligtvis har boken fått kritik av bla Chris Gilles på Financial Times. Kritiken har däremot i sin tur fåt krigik och Krugman har pekat på brister i Financial Times granskning.
Boken finns att ladda ner som en e-bok.

Thomas Piketty – relaterade länkar (Källa Harvard)

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också x