Thomas Malthus och befolkningsfrågan

Thomas Malthus och befolkningsfrågan

Thomas Malthus nationalekonom och präst som riktade sin uppmärksamhet på frågan om nödvändigheten att minska folkstockens tillväxt i det allmänas intresse genom återhållsamhet och sena giftermål.

Courtesy of: Visual Capitalist

Dagens population

Kina och Indien har liknande populationer idag, men deras framtid skiljer sig mycket i demografiska.
Medan Kina kommer se sin befolkning falla under de kommande årtiondena, kommer Indien vara det folkrikaste landet 2050 på långa vägar. Man räknar med att 2050 kommer Indien ha upp till 1,7 miljarder människor. Mumbai kommer att vara den största Megacityen i världen med uppemot 42 miljoner människor.