Browsing: Sysselsättning och arbetslöshet

Den svenska arbetsmarknaden – artiklar och blogginlägg om vår höga arbetslöshet, nästan rekord långtidsarbetslöshet ich massundersysselsättning.

Sysselsättning är en särskild form av arbete, där arbetstagaren utför sin arbetskraft för en motprestation som pengar eller lön.

Sysselsättningsgrad: Mäter andelen arbetande vuxna ålder som är anställd med en lön. Det relativa sysselsättningstalet kan vara en bättre indikator på styrkan i arbetsmarknad än arbetslösheten.

Arbete Flexbibel arbetstid
0

Flexibel arbetstid

Att ha flexibel arbetstid är viktigt för många anställd det handlar inte om ett fåtal…