Du är här
Hem > Sysselsättning och arbetslöshet

Finanskrisen och risker – hur kan vi skydda ekonomier från finansiella kriser

finanskris

Finansiella kriser är kostsamma eftersom finansiella förmögenheter förloras, arbetslösheten ökar, och de sociala klyftorna vidgas. Kostnaderna kan förlängas, och riskerar att permanenteras. Den globala finanskrisen som började i augusti 2007 för tio år sedan innebar att likviditet minskade på de globala finansiella marknaderna  och vi ser fortfarande konsekvenserna många år senare.https://www.youtube.com/watch?v=z9K6WhPUyUIDe

Automation – vad innebär automatisering?

automatisering

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men även lägre kostnader för personal vilket stärker företagens konkurrenskraft.Automatisering innebär

Top