Sysselsättning och arbetslöshet

Sysselsättning och arbetslöshet

Arbetslösheten i november 2013 ligger på 7.2% (7.9 om man gör korrigeringar till säsongsbetonade). Numera tar vi in även studerande vilket innebär att jämlikhetsarbetslösheten ligger högre än tidigare men den borde kunna gå att sänkas om riksbanken sänker räntan ett av problemen är att realräntan ligger högre än vår omvärld. Det finns också strukturelle grupper som har svårt på arbetsmarknaden som yngre och utomeuropeiska invandrare.

Olika typer av arbetslöshet

  • Konjunktur arbetslöshet – att blåsa upp efterfrågan
  • Strukturell arbetslöshet – påverkas av utbud och teknikförändringar
  • Långtidsarbetslöshet

Ekonomklubben på Access pratar om sysselsättningen och ekonomerna har olika syn kring jämliktsarbetslösheten. Långsiktiga arbetslöshet grunden är att komma tillbaka till vad den låg för 20 år sedan 2,5 % enligt Willy Bergström. Irma Rosenberg 1-2% lägre än vad vi har idag tror Irma från riksbanken.
Inflationen har varit lägre än inflationsförväntningarna. Andra som skattar naturliga arbetslösheten är finansdepertementet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *