SWOT-analys

Vad menas med en SWOT-analys?
En SWOT-analys är business jargon som åskådliggör styrkor (strength), svagheter (weakness), möjligheter (opportunities) och hot (threat). Den visar vad som är bra om din produkt, vad är fel med din produkt, var och hur du kan sälja din produkt och vad som kommer att försöka stoppa dig.