Stagflation

Stagflation

Vad är stagflation?

Stagflation är kombinationen av hög inflation i kombination med hög arbetslöshet och långsam eller stagnerande ekonomisk tillväxt. Den amerikanska ekonomin led av stagflation under oljekrisen på 1970-talet. Där de höga priserna på olja och bensin innebar en ökning av arbetslösheten och stagnerande efterfrågan och en nedgång i bruttonationalprodukten (BNP). Köpkraft urholkas samtidigt som kostnader för mat, bostäder och energi ökade. Den traditionella köp-och-håll strategin fungerar inte under stagflation. Att veta vilka investeringar att köpa och vilka som ska undvika är nödvändig för att överleva och frodas i en period av stagflation.

Vanligtvis, när arbetslösheten är hög, minskar utgifterna liksom priserna på varor. Stagflation uppstår när priserna på varor stiger samtidigt som arbetslösheten ökar och utgifterna minskar. Stagflation kan visa sig vara ett särskilt svårt problem för regeringar att hantera på grund av att de flesta politika åtgärder går ut på att sänka inflationen vilket tenderar att gör det tuffare för arbetslösa.

Vad orsakar stagflation?

Det finns två huvudsakliga teorier om vad som orsakar stagflation. En teori säger att det orsakas när en plötslig ökning i priset på olja minskar en ekonomins produktionsförmåga. Eftersom transportkostnaderna ökar liksom att producera produkter och få dem till hyllor blir dyrare och priserna stiger även när personer blir uppsagd.

En annan teori är stagnation och inflationen är resultat av dålig ekonomisk politik. En hård reglering av marknader, varor och arbetskraft i kombination med att låta centralbankerna att skriva ut stora mängder pengar nämns som en möjlig orsak till stagflation.