Remburs

En remburs (eng. letter of credit) är vanligtvis ett överlåtbart instrument och en betalningsform som anses vara den säkraste i internationell handel. Om en remburs är överlåtbara, kan stödmottagaren tilldela en annan entitet.
En remburs är ett ovillkorligt åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då säljaren presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursen.

Bankerna kräver vanligtvis en pantsättning av värdepapper eller kontanter som säkerhet för att utfärda en remburs. Bankerna kan också samla in en avgift för service, vanligtvis en procentandel av rembursen.