Regressionsanalys

Vad är regressionsanalys?
Regressionsanalys är ett av de viktigaste områdena inom statistik och maskininlärning. Det finns många regressionsmetoder tillgängliga. Linjär regression är en av dem.

Regression söker efter relationer mellan variabler. Du kan till exempel observera anställda i ett företag och försöka förstå hur deras löner beror på funktionerna som erfarenhet, utbildningsnivå, befattning eller vilken stad som de arbetar i.

Du kan använda regressionsanalys i olika verktyg som Excel eller Python.