Premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5% av varje medborgares lön upp till 37 807,38 kr/mån och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du kan själv påverka premiepensionen genom att välja hur dina pengar ska placeras.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap