Privatiseringar – hur mycket Sverige förlorat när man sålt ut statliga tillgångar

Stockholms Fria Tidning den 20:e mars har en artikel om privatiseringarna och hur mycket Sverige förlorade. Tyvärr finns det väldigt dålig statistik men några exempel som tas upp: Statliga tillgångar Vin och sprit 54 miljarder Vasakronan 25 miljarder 8% av Telia för 18 miljarder Nordea 60 miljarder Intäkterna har lett till att man betalat statsskulden vilket

Sverige rasar på välfärdsligan år 2030 enligt FN rapport

FN rapport

Enligt den här FN-sponsrade forskningsrapporten från Rrojasdatabank som publicerades 2010 kommer Sverige att rasa i välståndsligan från 9:e plats år 2010 till 45:e plats år 2030. Det landet som tros gå bäst är Japan. Ladda ner rapporten Rapporten heter "A Hypothetical Cohort Model of Human Development" och är skriven av demograferna Jana Asher

Automation – vad innebär automatisering?

automatisering

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men även lägre kostnader för personal vilket stärker företagens konkurrenskraft. Automatisering innebär

Jordränteproblemets profet och Georgeismen

George Henry (1839-1897) levde i USA och skrev boken Progress and Poverty (Framåtskridande och fattigdom) som betecknades som ett klassiskt verk inom den ekonomiska litteraturen men som fallit i glömska. I den enskilda äganderätten till jorden och den oförtjänta, arbetsfria inkomst, som denna möjliggjorde, såg han massfattigdomens och det sociala

Rockstjärneekonomen Thomas Piketty en modern marxist?

Boken "Capital in the Twenty-First Century" av rockstjärneekonomen Thomas Piketty har fått enorm genomslagskraft i tidningar som New York Times och Economist. Piketty  är en fransk ekonom från Paris School of Economics som människor på vänsterkanten snabbt har tagit till sig. I sin forskning har Thomas Piketty undersökt dynamiken som driver koncentrationen

Aktier och Fonder

Boktips "Aktier Optioner Obligationer en introduktion" av Sigurd Hansson som ger grundläggande kunskaper om aktier, optioner och obligationer och vilka funktioner de fyller. Boken beskriver även hur marknaden för dessa värdepapper fungerar.

Hur du kan gå en ekonomiutbildning från topp universitet gratis!

Alltfler universitet lägger ut sina utbildningar på nätet gratis. Du har gratiskurser från Stanford och andra välkända universitet som du kan gå med i helt gratis. Kurserna finns inom en mängd olika områden som tekniker för startup företag, introduktion till att tala, konkurrensstrategi, global business of sport, grunderna i business strategier

Affärsplan – vad ska affärsplanen innehålla?

Vilka delar ska affärsplanen innehålla? Alla företag börjar som små bolag med små resurser - men ofta har framgångsrika företag en strategi och planering som gör det möjligt för dem att  att skala upp sin affärsverksamhet. Missa inte den här artikeln "Do Start-Ups Need Formal Business Plan". Innehåll och exempel på affärsplaner Alla företag

Top