Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning? Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet och kan räknas fram med följande formel: Tillgångar-skulder = eget kapital Tillgångarna är allting som företaget äger som har ekonomiskt värde. Skulderna omfattar de skyldigheter som företaget har och som inte blivit återbetalt. Det egna kapitalet är företagets förmögenhet. Engelska: Assets-Liabilities=Owners

Tyskland förbereder skattekrig mot USA och Storbritannien

Den tyska tydingen Der Spiegel skriver att Tyskland förbereder en kommande skatt strid med USA och Storbritanninen. USA och Storbritannien hotar att förkassta den internationell skattöverenskommelsen vid G20 mötet i Baden-Baden i mitten av mars. Högst upp på dagordningen är den gemensamma kampen mot skatteplanering och användningen av skatteparadis. Trump

Vad är Cost-Benefit Analys?

Cost-Benefit Analys är en process som undersöker hur potentiella förändringar påverkar ditt företag och man ser ifall fördelarna överväger kostnaderna. Man använder ofta cost-benefit analyser där det man ha ett större beslutsunderlag och mäta andra aspekter än kostnader och intäker som vanligtvis mäts. Metoden används ofta vid miljöanalyser. https://www.youtube.com/watch?v=7tdKkeNClPE

Tips – så här blir du en bättre talare

Tips hur du blir en bättre talare från Stanford. Kommunikation är avgörande för framgång i affärer och liv och så här blir du säkrare. Är du orolig för en kommande intervju eller föredrag? Du är inte ensam att vara nervös! Lära sig och öva tekniker som hjälper dig tala spontant

Pieter Thiel om att starta ett start-up företag

Pieter Thiel föreläser om hur man startar en start-up "konkurrens är för förlorare". Här pratar han om monopol och hur man bygger en lönsam verksamhet. Thiel  har blivit känd för att starta Paypal tillsamma med Elon Musk och han äger 10% av Facebook. I det här föredraget pratar han om

Har du något emot att betala mig mindre?

Mätning av andras taxiförarnas inställningar på Taximarknaden. Ett fält experiment som syftar till att mäta marknaden för taxibilar. Vi använde testare med varierande etnisk bakgrund att göra ett antal förutbestämda taxiresor. I varje fall fick de endast 80% av den förväntade färdavgiften. Testare visade det belopp som de skulle ha råd att betala och

World Economic Outlook 2016 är släppt

World Economic Outlook (WEO) presenterar IMF-ekonomernas analys av den globala ekonomiska utvecklingen, frågor som rör avancerad, framväxande och utvecklingsekonomier och olika ämnen. Den globala tillväxten väntas avta till 3,1% under 2016 innan den återhämtar sig till 3,4% 2017. Prognosen reviderades ned med 0,1 procentenheter för 2016 och 2017 i förhållande till

Elefantkurvan förklarar globaliseringens och är det mest kraftfulla diagramet

elefantkurvan

Storbritanniens omröstning att lämna EU, det amerikanska presidentvalet och föreslagna frihandels erbjudanden har förnyat debatten om vinnare och förlorare i globaliseringen.  Denna uppsats undersöker hur inkomster över hela världen har förändrats under denna period och vilka slutsatser vi kan och inte kan dra , med fokus på inkomsterna hos låg- och

Top