Outsourcing

Vad är outsourcing?

Outsourcing (eng.) – många företag väljer att outsourca till andra länder och offshore exempelvis Indien, Gibraltar, Malta och andra låglöneländer – ofta där företagsskatterna är låga. Principen är att man lägger ut en eller flera funktioner och processer. Det kan handla om att outsourca ekonomifunktionen, marknadsfunktioner,helpdesk eller programmering.

Off-shoring innebär inte att jobb försvinner utan man flyttar dem från ursprungslandet till ett annat land. Jobben försvinner inte globalt. Bara för att ett företag flyttar en produktionsanläggning eller fabrik från Sverige till ett låglöneland eller lågskatteland betyder inte jobben försvinner men de överförs från en plats till en annan.

Syftet med outsourcing är framförallt att få ner kostnaderna men det kan också handla om fördelar som lägre kostnad för arbetskraften, lägre skatter, förbättrad kvalitet till produkt- och tjänsteinnovation. Lägre driftskostnader och arbetskostnader är bland de främsta anledningarna till varför företag väljer att outsourca.

Digital outsourcing

Många företag väljer att outsourca en del av sin digitala arbetskraft. Verktyg som används för att hitta arbetskraft är tex UpWork och Freelancer.