Österrikiska skolan

Vad är den Österrikiska skolan

Den Österrikiska skolan är en gren av den neoklassisk nationalekonomi som grundades i Wien under 1800-talet och den första halvan av 1900-talet.

Den Österrikiska skolan var starkt emot Marxismen och statlig inblandning i ekonomin. Framträdande medlemmar är Joseph schumpeter, Friedrich Hayek och Ludwig von Mises.

Hayek förutspådde ett misslyckande av den sovjetisk central planeringen och hans idéer sägs ha inspirerat många marknadsreformer som genomfördes under 1980-talet i USA under Ronald Reagan och i Storbritannien under Margaret Thatcher.

Från Hayek mfl utvecklades supply-side skolan med Mundell.