Browsing: Ojämlikhet

Artiklar om ojämlikhet. Ojämlikhet har miskat konsekvent i den industrialiserade världen sedan början av 1920 talet, men sedan 1980-talet har andelen av inkomsterna som går till den översta 1% ökat i USA, Storbritannien, Kanada, Irland och Australien men inte i Sverige, Tyskland, Japan, Frankrike, Danmark eller Nederländerna.Det finns en växande ojämlikhet vilket leder till politiska konsekvenser. Data från forskare som Case och Angus som visar att medellivslängden i USA är på nedgång för stora segment av befolkningen.