Netto

Vad är Netto?
Netto (kommer från latinets nitidus, ”glänsande”, ”ren” via italienska netto, ”ren”, ”oblandad”) är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en summa efter att avdragen har gjorts.

Inom ekonomin likställs netto ofta med summan efter skatt. Om man talar om nettovikt menar man vikten efter det att förpackningens vikt dragits bort.

Nettovinst är vinsten efter alla avdrag. Andra begrepp är nettobehållning (begreppet man får behålla) och nettolön.

Motsatsen till netto är brutto (före avdrag).

Det engelska begreppet är net.