Negativa urval

Vad menas med negativa urval?

När du gör affärer med människor är det bättre att undvika negativa urval (engelska adverse selection). Detta är en av två huvudsakliga typer av marknadsmisslyckande som ofta förknippas med försäkringar eller överdrivet risktagande.

Negativa urval kan vara ett problem när det finns asymmetrisk information mellan säljaren av försäkring och köparen.  Försäkringspremier bör fastställas enligt risken för en slumpmässigt utvald person i det försäkrade segmentet av befolkningen (exempelvis 55-åriga manliga rökare). I praktiken innebär detta den genomsnittliga risken i gruppen. När det finns negativa urval, kommer att människor som vet att de har en högre risk än genomsnittet i gruppen köpa försäkringen medan de som har en lägre genomsnittlig risk beslutar att det är för dyrt att köpa.