Browsing: Miljöekonomi

s

Hur vi får ekonomin att bli grönare och anpassad efter ekonomin? Den naturliga miljön är en viktig aspekt av ekonomin, vars inflytande märks på flera olika sätt. Alla är beroende av de direkta ekologiska fördelar som kommer från frisk luft, rent vatten och klimat. I stort sett alla industrier är beroende av naturresurser som används för produktion (mark, mineraler, skog och jordbruk, energi, och andra material).