Vad är ett mantal?

Vad betyder ordet mantal?

Mantal är ett mycket gammalt begrepp som fanns i fornsvenskan och betyder enkelt ”antalet män” och betecknade den jordareal som krävdes för att en bonde med en genomsnittligt stor familj skulle anses bärgad. Senare kom det att bli ett skatt tal som vilket grundskatten beräknades på.

Vad var storleken på en gård?
Gårdsstorleken i areal kunde variera trots att mantalet var detsamma eftersom det inte var något rymdmått utan ett juridiskt eller skattetekniskt begrepp.

Allt efter det att jordförhållandena och andra faktorer som var av betydelse för jordbrukets avkastning varierade det på olika håll i Sverige storleken på det område som kallades mantal. Om gården delades upp i flera delades mantalet i förhållande till antalet av det ursprungliga mantalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *