Managementkonsult

0

Vad gör en managementkonsult?

En managementkonsult jobbar med strategifrågor ofta nära ledningen med företagsövergripande frågeställningar, strategi och affärsutveckling, organisationsutveckling, företagsförvärv, riskhantering, förändringsprocesser, outsourcing, HR, IT-strategier, ekonomistyrning, logistik eller som tillfällig ledningskompetens.

Ofta handlar det om att förbättra aktieägarvärdet vilket kan målsättas som att ta marknadsandeler eller förbättra cash flow tillväxten. Det kan handla om att förstärka strategier som globalisering, kostnadsreducering eller produktutveckling. Strategier kan ofta mätas genom olika KPI:er och balanced scorecards där man försöker mäta kundlojalitet, time to market och efterfrågan.

De internationella managementkonsulterna kan kombinera kunskap och erfarenheter från olika branscher och utveckla affärsverksamheten. De stora konsultverksamheterna driver ofta sin verksamhet inom olika branscher men också inom olika affärsverksheter.

Vad finns det för managementkonsulting företag i Sverige

Det finns flera management och strategiföretag som PwC, McKinsey, Capgemini, Accenture,Boston Consulting Group (BCG), Logica Business Consulting, Centigo, Kvadrat och BearingPoint.

Finns det någon certifiering av managementkonsulter?

Managementkonsulter kan certifieras genom CMS (Certified Management Consultant). Det genomförs mellan 5-10 certifieringar per år och det är en internationell certifiering.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Comments are closed.

Share via
Copy link