Managementkonsult

Managementkonsult

Managementkonsulter ger råd till chefer om hur företag ska drivas. Management teori började 1899 med en enkel fråga: ”Hur många ton järnstänger kan en arbetare lasta på en järnvägsvagn under en arbetsdag?” Mannen bakom frågan var Frederick Winslow Taylor, författaren till The Principles of Scientific Management och grundaren till den moderna management teorin.

Vad gör en managementkonsult?

En managementkonsult jobbar med strategifrågor ofta nära ledningen kring frågor som:

 • Företagsövergripande frågeställningar
 • Strategi och affärsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Företagsförvärv
 • Riskhantering
 • Förändringsprocesser
 • Outsourcing
 • HR
 • IT-strategier
 • Ekonomistyrning
 • Logistik
 • Tillfällig ledningskompetens

Hitta rätt buzzword och fraser

Det finns en jargong och ett antal engelska fraser och buzzwords som gärna används som ”out-of-the-box thinking”, ”core competence”, ”win-win situation” och BPR dvs ”business process re-engineering”.

Varje buzzword fokuserar på någon område som effektivitet, kvalitet, kundnöjdhet eller leverantörtillfredsställelse.

Men vad handlar det om egentligen?

Ofta handlar det om att förbättra aktieägarvärdet vilket kan målsättas som att ta marknadsandeler eller förbättra cash flow tillväxten. Det kan handla om att förstärka strategier som globalisering, kostnadsreducering eller produktutveckling. Strategier kan ofta mätas genom olika KPI:er och balanced scorecards där man försöker mäta kundlojalitet, time to market och efterfrågan.

De internationella managementkonsulterna kan kombinera kunskap och erfarenheter från olika branscher och utveckla affärsverksamheten. De stora konsultverksamheterna driver ofta sin verksamhet inom olika branscher men också inom olika affärsverksheter.

Vad finns det för managementkonsulting företag i Sverige

Det finns flera management och strategiföretag som PwC, McKinsey, Capgemini, Accenture,Boston Consulting Group (BCG), Logica Business Consulting, Centigo, Kvadrat och BearingPoint.

Finns det någon certifiering av managementkonsulter?

Managementkonsulter kan certifieras genom CMS (Certified Management Consultant). Det genomförs mellan 5-10 certifieringar per år och det är en internationell certifiering.

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Läs också x