Makroekonomi

Makroekonomi

Vad är makroekonomi?
Makroekonomi från grekiska prefixet makro-menande ”stora” och nationalekonomi är beteckningen på den del av ekonomin som behandlar hela samhället och ett lands ekonomi. Macroekonomi handlar om prestanda, struktur, beteende och beslutsfattande av en ekonomi som helhet. Detta omfattar nationella, regionala och globala ekonomier.

Makoroekonomer studerar aggregerade indikatorer som BNP, arbetslöshet, nationalinkomst, prisindex, och sambanden mellan olika sektorer av ekonomin för att bättre förstå funktionerna kring hela ekonomin. Makroekonomer utvecklar modeller som förklarar sambandet mellan faktorersom nationalinkomsten, konsumtion, arbetslöshet, inflation, sparande, investeringar, internationell handel och internationell finansiering.