Kredit

Vad är en kredit?
En kredit är möjligheten att köpa något utan att omedelbart betala för det- genom ett kreditkort, ett banklån, en inteckning eller någon annan form av kredit. Skapandet av kredit är en av de vanligaste källorna för att skapa nya pengar, och nya köpkraft, i ekonomin.