Kredit och risk

Kredit och risk

Att kunna göra kreditbedöming och kredituppföljning är centrala begrepp bland ekonomer för att undvika kundförluster:

  • Analys av kreditbedömning
  • Kredituppföljning
  • Analys av företagets ekonomiska lönsamhet och dess räkenskaper dvs finansiering och lönsamhet
  • Kravpolicy
  • Konkurs och obeståndshantering
  • Se på olika nyckeltal

Kreditbedömningar kan du få från flera olika företag.

Det finns naturligtvis olika program och beslutsstödsystem som visar kredit och riskbedömningar från exempelvis företag som Dun&Bradstreet, Upplysningscentralen och Business check. Om det handlar om större internationella företag har du de större ratinginstituten som Fitch och  Moodys.

Exempel på nyckeltal

  • Soliditet=betalningsförmåga på lång sikt
  • Likviditet=betalningsförmåga på kort sikt
  • P/E-tal
  • Substansvärde per aktie

Compliance
Compliance innebär att exempelvis finansiellabolag måste uppfylla tillämpliga myndighetskrav för att få utöva sin verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *