Konsumentprisindex

Vad är konsumentprisindex?

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått på den totala prisnivån för olika varor och tjänster som konsumenter köper. Prisinformation samlades för varje typ av produkt, och sedan vägs dessa samman för att konstruera KPI. Månatliga eller årliga förändringar i KPI ger ett mått på graden av konsumentprisinflationen.