Koldioxidskatt

Vad är koldioxidskatt?

Koldioxidskatt är en miljöskatt som åläggs produkter som utnyttjar kolbaserade
material, och därmed bidrar till föroreningen av växthusgaser ( som inkluderar olja, gas, kol och andra
fossila bränslen).