Keynes

Keynesianismen är en inriktning eller ekonomisk skola som har sitt ursprung vid tidpunkten för devalveringarna av pundet och dollarn i början av 30-talet av 1900-talet. Keynsiams användes som ett framework för politiker från såväl fascister som Hitler men även av socialdemokratiska skolan.

Den keynesianska skolan förespråkade en statlig centralbank som kontinuerligt skulle försöka uppnå ekonomiska välfärdsmål. ”Nu är vi alla keynsianister” är ett begrepp som myntades av Milton Friedman och sas av Richard Nixon.

Till de äldre Keynsianisterna räknas

  • Samuelson
  • Hicks
  • Tobin

Till de nya Keynsianisterna räknas

  • Mankiw
  • Stiglitz
  • Blinder

Till Post-Keynsianisterna räknas

  • Minsky
  • Davidson
  • Kregel

Kritik mot keynesianismen

Nobelpristagaren och matematikern John Nash framför kritik mot keynsianismen.

John Nash