Kapitalism

Kapitalism

Vad är kapitalism?

Ett ekonomiskt system där privatägda företag  åtar sig ekonomisk verksamhet (med målet att generera vinst), och de flesta arbeten utförs av anställda som får betalt i lön.

Under senare år har kapitalismen ifrågasätts allt mer inte bara av politiker men även av företagsledare som den amerikanska miljardären Ray Dalio. ”Världen närmar sig ett stort paradigmskifte”  skrev han i en Linkedin artikel som spreds.

Bill Gates rekommenderar boken The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties av Oxford ekonomen Paul Collier som menar att kapitalismen levererar för vissa människor men inte andra. Högutbildade arbetstagare har ett stort incitament att flytta till städer, där de kan få högt betalda jobb. När alla de stora medelinkomsttagarna kluster på ett ställe vilket skapar fler företag. Denna storskaliga rörelse i staden driver upp kostnaderna för mark vilket gör det mindre överkomligt för alla andra.

Antingen kommer företagen att reformera sig själva  och i augusti 2019 skrev 181 VD:ar på ett namnlista. Alterrnativet är att väljare och politiker griper in och reformerar det kapitalistiska systemet.