Kapitalflykt

Vad är kapitalflykt?

En destruktiv process där investerare (både utlänningar och inhemska
invånare) dra tillbaka sitt finansiella kapital från ett land till följd av vad uppfattas vara
icke-gynnsamma förändringar i ekonomisk politik, skatter, politiska villkor eller andra faktorer.