Kapacitetsutnyttjande

Vad innebär högt kapacitetsutnyttjande?

Ett företag eller ekonomins kapacitet representerar den maximala mängden utdata kan producera. Graden av kapacitetsutnyttjande, utgör därför, andelen kapaciteten som faktiskt används i produktionen. När kapacitetsutnyttjande är hög (så att en anläggning används optimalt eller nära fullständigt) växer trycket för nya investeringar för att utöka kapaciteten.

Högt kapacitetsutnyttjande tenderar att minska styckkostnaden för produktion (eftersom anläggningstillgångar används mer fullständigt och effektivt).