Jordränteproblemets profet och Georgeismen

George Henry (1839-1897) levde i USA och skrev boken Progress and Poverty (Framåtskridande och fattigdom) som betecknades som ett klassiskt verk inom den ekonomiska litteraturen men som fallit i glömska. I den enskilda äganderätten till jorden och den oförtjänta, arbetsfria inkomst, som denna möjliggjorde, såg han massfattigdomens och det sociala eländets upphov. Jordägarna gjorde ingen produktiv insats. De som skapade värdena var arbetarna och kapitalisterna. Därför såg han kapitalräntan och arbetslönen som fullt berättigade inkomst arter.

Däremot ansåg han att jordräntan (jordvärdet) borde indragas till det allmänna och komma alla samhällets innebyggare till fördel. Detta skulle ske på så sätt att en skatt lades på jordräntan som var så stor att den motsvarade hela dess värde. Inkomsten av denna skatt skulle bli så omfattande att alla andra skatter skulle bli onödiga. Inom ekonomisk litteratur har detta gått under benämningen ”single-tax” (enskattesystem).

Den samhällsåskådning som tagit namn efter honom, georgeismen, spelade i början av 1900-talet en ganska framträdande roll i Sverige. En tillämpning var ”tomträttsinstitutet” i Stockholms stads förstäder.Där villaägaren inte fick köpa sin tomt utan endast hyra den med ”tomträtt” av staden. På så sätt säkerställer staden åt sig en eventuell värdestegring på tomten.

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också x