Inflation

Inflation

Vad är inflation?

Inflation betyder allmäna prishöjningar där den allmänna prisnivån på varor och tjänster stiger och följaktligen, köpkraften för valutan faller. Centralbankerna i alla länder försöker att begränsa inflationen och undvika deflation för att låta ekonomin vara smidig. Vid prisökningar krävs mer pengar för att köpa varor och tjänster och därmed faller det värdet av pengarna.

Värdet av en krona är uttryckt i dess köpkraft är det verkliga värdet som pengar kan köpa av materiella varor eller tjänser. När inflationen går upp minskas köpkraften med pengarna.

För att kunna skapa inflation behöver en regering fullständig kontroll över ett lands juridiska pengar. Detta får stora konsekvenser, eftersom pengar är mycket mer än bara ett bytesmedel. Pengar är det sätt på vilket alla andra materiella varor värderas. Det representerar på ett objektivt sätt, timmarna av våra liv som vi jobbar för att tjäna pengarna. Om du har pengar möjliggör det att du kan leva livet som man önskar vilket skapar ekonomisk frihet.

Det finns olika teorier vad inflationen beror på:

Demand-Pull Inflation – är inflation som orsakas av den totala ökningen av efterfrågan på varor och tjänster, vilket innebär prishöjningar. Denna teori kan sammanfattas som ”för mycket pengar som efterfrågar alltför få varor”.

Cost push inflation – är inflation som orsakas när företagens produktionskostnader ökar. När detta händer, behöver de höja priserna för att behålla sina vinstmarginaler. Ökade kostnader kan innehålla saker som löner, skatter eller ökade kostnader av naturresurser eller import.

Monetär Inflation – är inflation som orsakas av ett överutbud av pengar i ekonomin. Priserna bestäms efter utbud och efterfrågan. Om det finns för stort utbud av pengar gör detta att pengarnas värde minskar. Denna teori är ofta främjas ofta av monetaristiska ekonomer.

 

Vad minskar inflation?

Ny teknik och arbetsmetoder kommer sannolikt att spela en roll i att dämpa inflationen. Under de senaste åren har de mest ekonomiskt utvecklade länderna försökt att upprätthålla en inflationstakt på 2-3% med hjälp av penningpolitiska verktyg som används av centralbankerna. En av de första riksbankerna som började sätta ett inflationsmål på 2% var den Nya Zeeländska och snabbt hakade andra riksbanker på bland annat den svenska. Genom att tillåta viss inflation så är det lättare att fördela om pengar och en del ekonomer förespråkar viss inflation med motiveringar som att de flesta ha en viss löneökning varje år.

Denna form av penningpolitik är känd som inflationsmålspolitik.

Vad är hyperinflation?

Hyperinflation kan innebära en kollaps av ekonomin i ett land. Det finns flera exempel på hyperinflation i det forna Jugoslavien steg priserna med 20% på en dag. Under 2008 steg inflationen i Zimbabwe med hissnande 231 000 000 %.