Du är här
Hem > Övriga ekonom artiklar > Har du något emot att betala mig mindre?

Har du något emot att betala mig mindre?

Mätning av andras taxiförarnas inställningar på Taximarknaden. Ett fält experiment som syftar till att mäta marknaden för taxibilar. Vi använde testare med varierande etnisk bakgrund att göra ett
antal förutbestämda taxiresor. I varje fall fick de endast 80% av den förväntade färdavgiften. Testare visade det belopp som de skulle ha råd att betala och fick be om en del av resan gratis.  De flesta förararna ger åtminstone en del av resan gratis. Givandet befanns vara proportionell mot längden av resan, Testet visade grunden för nya beteendeteorier och diskriminering mot svarta testare både från vita och asiatiska förare.
Ladda ner studien

Ekonom
Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.
https://ekonom.biz
Top