Grundläggande behov

Grundläggande behov

Grundläggande behov en term som används av internationella arbetsmarknaden Organisation (ILO) och andra FN
organ för grundläggande varor och tjänster (mat, skydd, kläder, hygien, utbildning, etc.) som är nödvändiga för en lägsta levnadsstandard.