Browsing: Globalisering och Handel

globalisering

Artiklar som handlar om globaliseringen och de ekonomiska konsekvenserna – fördelar såväl som nackdelar.

Globalisering och handel har en stor påverkan på löner och inkomster

Under de senaste decenierna har globaliseringen tilltagit och man har tagit bort internationella handelshinder gradvis med början av 1970-talet genom olika GATT avtal (General Agreement on Tariffs and Trade). Resultatat tillsammans med digitalliseringen har lett till en ökning av den internationella handeln. Under senare år har vi med Trumpismen och den ökade nationalismen sett hur hur globaliseringen kritiserats. Samtidigt finns det olika visioner kring hur globaliseringen kan utvecklas – där den kinesiska grundaren Jack Ma har en helt annan vision än den isolationistiska.

Globalization is good, but needs to be improved. In the past 30 years, globalization was controlled by 60,000 companies. What if, in the next 30 years, it could support six million businesses?” Jack Ma grundare av Alibaba

Valutamarknaderna har växt i storlek och betydelse

Nettoeffekten är att många marknader började arbetskraften att läggas ut på entreprenad. Lönerna sattes i konkurrens efter det utbudet och efterfrågan som fanns på global nivå. Globalisering handlar även om valutamanipulationer, importrestriktioner mm.