Genomsnitt

Vad är ett genomsnitt?

Ett tal som beräknas för att sammanfatta en grupp med tal. Det vanligaste genomsnittliga värdet är medelvärdet, vilket är summan av de tal dividerat med hur många nummer det är.

Medianen är det mittersta värdet i en grupp med tal rangordnade av storlek.