Fusion

Vad är en fusion?
I ett kommersiellt sammanhang betyder en fusion att två eller fler företag går samman till ett. Tekniskt sett kan detta hända när två företag skapar ett nytt företag, eller att ett företag upplöses och går in i det andra.