Företagsförvärv

Företagsförvärv görs ofta av M&A avdelningar (Mergers and aquisition). M&A avdelningar jobbar med sammanslagningar och förvärv och rådgivning kring viktigaste strategiska beslut och transaktioner. Rådgivningen omfattar ofta sell-side råd, aktivism försvar, gränsöverskridande M&A,och komplicerade fusioner. Kunder som arbetar med företagsförvärv omfattar företag, privata investerare, myndigheter, privatpersoner och familjeföretag. Det finns olika typer av transaktioner som fusioner, försäljning, förvärv, lånefinansierade buyouts, joint ventures, spin-offs, avyttringar och omstruktureringar.

Trend vid internationella transaktioner
Vid internationella transaktioner har det blivit vanligare att säljare och köpare delar risken att transaktionen inte blir av genom omvända break fees (en. reverse break fees) där man kommer överens om att köparen betalar ersättning till säljaren om transaktionen inte går igenom av konkurrensskäl.