Företagsekonomi – vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi är en av de vanligaste ämnena för den som väljer att läsa ekonomi och finns på alla skolor som utbildar inom ekonomi. Inom företagsekonomi finns det flera områden du kan studera inom företagandet.

Exempel på områden man studerar

  • HR och organisation
  • Ledarskap
  • Marknadsföring och affärsutveckling
  • Bokföring och redovisning
  • Ekonomistyrning (exempelvis budgetering)
  • Entreprenörskap

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap