Beräkning av olika nyckeltal som soliditet

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt

P/E-tal
P/E= aktuell aktiekurs/vinst per aktie och anger hur lång tid det tar innan du får tillbaka investeringen dvs man tjänar det som man investerat. P/E står för price/earnings, vilket betyder pris/vinst.

Räntabilitet på eget kapital
Räntabilitet på eget kapital före skatt = Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital

Räntabilitet på total kapital
Avkastningen på de totala tillgångarna.
Vinstmarginal = (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + Finansiella kostnader)/Omsättninge

Soliditet
Soliditeten visar betalningsförmåga på lång sikt och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
Beräkning av soliditet = (Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver)/Totalt kapital

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *