Företagsanalys och KPI:er

Företagsanalys och KPI:er

Företagsanalysen eller räkenskapsanalysen är ett sätt att undersöka företag där man oftast utgår från årsredovisningen. Men KPI:er kan också användas för att få en organisation att förstå och tolka de ekonomiska sambanden.

 • Beräkning av lönsamhet dvs vinsten eller förlusten
 • Värdering av företaget
 • Prognosticera framtida försäljning
 • Beräkning av P/E-tal och andra nyckeltal
 • Beräkning av finansieringen och hur företaget har skaffat kapital
 • Analys av risker
 • Beräkning av soliditet dvs betalningsförmåga på lång sikt och att klara förlustperioder:
  Egetkapital/Totalt kapital
 • Likviditet dvs att kunna betala i rätt tid.
  Balanslikviditet=(omsättningstillgångar I+II)/kortfristiga skulder
  Kassalikviditet=omsättningstillgångar I/kortfristiga skulder
 • Kassaflödesanalys
 • Sambandet mellan företagets lönsamhet, tillväxt och finansiella ställning
 • Nyckeltal för att mäta anställda
 • Nyckel tal för att mäta interna processer
Man skiljer mellan den interna och externa räkenskapsanalysen som beror på vilket material man har till sitt förfogande. Vid den externa räkenskapsanalysen används det offentliga materialet.

Årsredovisning

Du kan beställa årsredovisning från Bolagsverket eller också kan du se på Allabolag.se som har med vissa enklare uppgifter och vilka som sitter med i styrelsen.

Årsredovisningen består i princip av 2 olika delar:

 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen

Benjamin Graham och defensiva investerare
Benjamin Grahams teorier har fått betydelse av investerare som Warren Buffet och andra defensiva investerare. En defensiv Investor är en person som inte vill eller kan ta sig tid att göra grundlig research . Som ett resultat måste den defensiva investeraren hitta företag som har mycket solid ekonomi, exempelvis hög omsättning, i syfte att minimera risken för att förlora en investering.

Grahams formel var:
Intrinsic Value = EPS x (8.5 + 2g)

Andra kända kultpersoner med olika investeringsstrategier:

 • Warren Buffett och Warren Buffett Indicator (Kallas också Total-Market-Cap to GDP Ratio,)
 • John Templeton
 • Larry Fink som grundade Black Rock (världens största kapitalförvaltare)
 • Seth Klarman, ligger bakom hedgefonden Baupost Group
 • Mark Spitznagel hedgefondförvaltare som har ett Crash Alert System som spår kraftiga kursfall under 2014
 • Det finns också en del kalendrar som en del investerare följer exempelvis Wall Street Secret Calendar.

 

KPI:er

Analys av marknader

Volatilitetsindex VIX – ”skräckindex – skräckindex visar osäkerheten i världen
Undersökningar som Investor’s Intelligence
Fundamental Stock Market Indicator
Global Growth Barometer on S&P 500
Aktiekurser vs råvarupriser
Economic surprise index
Investors Intelligence Sentiment
Bull &Bear Ratio over 3.0
Bull &Bear Ratio under 1.0 (s&p 500 index vs bull bear ratio f 1.0 or less)
Dow jones index vs bull bear ratio f 1.0 or less
AAII Sentiment
Bull/Bear Ratio VS Consumer Confidence
S&P 500 Put Call Ratio
Dow Jones Stock index average
Dow Jones Stock moving average
Sektorer (IT, Olja, Industri, Konsument, Telecom, Energi, Finans, Hälso, Miljö)

Mått för att mäta ekonomiskt och finansiella resultat

Försäljning
Nettoresultat: Resultat efter finansiella poster. Den nedersta raden i balansräkningen
Bruttoresultat: Resultat före avskrivningar
Netto vinstmarginal
Brutto vinstmarginal
Rörelsemarginal
EBITDA
Omsättningstillväxt – hur mycket ökar du försäljningen med
Totalavkastning (TSR)
Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added)
Return on Investment (ROI) vinsten från att investera pengar inom ett visst område i relation till de kostnader som man lägger in.
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Avkastning på eget kapital (ROE)
Skuldsätningsgrad
Cash Conversion Cycle (CCC) Hur lång tid tar det innan pengar som investerats som kommer tillbaka i form av ökad vinst.
Rörelsekapital = omsättningstillgångar-kortfristiga skulder
Rörelse Expense Ratio (OER)
CAPEX i förhållande till omsättningen
P / E-tal : P/E-tal räknas på nettovinsten. Se upp med nyckeltalsmanipulation tex avskrivningar och vinstöverföringar för att manipulera nettovisnsten.

Traditionell Marknadsföring (mätning för att förstå dina kunder)

Tillväxten på marknaden
Marknadsandel jämfört med konkurrenter i samma nisch
Märkeslojalitet och retention: Hur många kunder är återkommande och hur lojala är det till ditt företag, varumärke och service
Kostnad per LeadSamt hur mycket varje kund ger i täckningsbidrag dvs ökar vinsten efter det att man räknat bort marknadsföringskostnaderna.
Täckningsbidrag=särintäkt-särkosntader
Net promotor score: Hur stor är sannolikheten att dina kunder kommer rekommendera ditt företag till en vän?

Online marknadsföring

Digital omvandlingsfrekvens, vanligen mellan 2-3%
Sökmotor ranking ( efter nyckelord ) och klickfrekvens
Sidvisningar och Avvisningsfrekvens
Kostnad per lead i Adwords och Bing
Sociala nätverk
Kloutscore
Kundvärde (värde minus TB1)
Online Marketing ROI
Trafik till leadgenerering
Lead till kund ratio
Konverteringsgrad – hur bra är du på att få kundförfrågningar till att bli betalande kunder.
Organisk sökresultat på nyckelord
Social Media Reach
Online försäljningsintäkter
Unika besökare, Visits och Pageviews

Läs mer om digitala KPI:er

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *