Browsing: Finans

Finans

Finans

Finans: Monetär köpkraft, oftast skapad av en bank eller annat finansiellt institut, vilket gör att ett företag, hushåll kan spendera på större inköp.

Finans
0

Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning? Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet…