Elevator Pitch

Vad är en elevator pitch?
Med en elevatorpitch eller hisspitch är den tiden som du ska kunna beskriva dig själv eller ditt företag på dvs under en såpass kort tid som det tar för att åka hiss några våningar.